Specjalizacje

PRAWO KARNE

Ireneusz Olszak od wielu lat z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach karnych prowadzonych nie tylko na obszarze Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim i w Otwocku, ale i na terenie całego kraju. Doświadczenie, elastyczność i dynamika działania są cechami gwarantującymi fachowe wsparcie w procesach karnych. 
Oferujemy porady i aktywne wsparcie w sprawach karnych, w tym o: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wypadki drogowe, przestępstwa narkotykowe, przestępstwa służbowe,  oszustwa VAT i akcyzowe, jazda w stanie nietrzeźwości -  na każdym etapie postępowania karnego, w tym:
 
W postepowaniu przygotowawczym:
- udział w czynnościach zatrzymania, przeszukania, przesłuchania, przedstawieniu zarzutów i innych prowadzonych przez funkcjonariuszy prokuratury, policji, CBŚ
- pilne czynności na rzecz osób zatrzymanych lub tymczasowo aresztowanych 
- pomoc jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem podejrzanego 
 
Czynności przed sądami:
-  aktywna obrona osób oskarżonych zarówno przed sądem I instancji, jak i w postępowaniu apelacyjnym
- reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwami
- sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji i innych pism procesowych, takich jak wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o umorzenie postepowania karnego
 
Reprezentacja i wsparcie w postępowaniu wykonawczym, w tym:
- warunkowe przedterminowe zwolnienie
- wyrok łączny
- odroczenie wykonania kary
- przerwa w karze pozbawienia wolności
- wnioski o odbywanie kar w systemie dozoru elektronicznego (SDE – potocznie zwany obrączką) 
- blokada antyalkoholowa
qxif-child

PRAWO RODZINNE

Skuteczny adwokat rodzinny musi posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim bogate doświadczenie, praktykę oraz indywidualne predyspozycje, takie jak: empatia, cierpliwość i zaangażowanie. Nie mniej ważna jest umiejętność błyskawicznego wychwycenia przyczyny i istoty problemu, co często pozwala na zminimalizowanie konfliktu i znalezienie najlepszego rozwiązania. To wszystko oferujemy swoim Klientom, odpowiedzialnie podejmując się prowadzenia delikatnych spraw dotyczących funkcjonowania rodziny. Oferujemy kompleksową pomoc prawną i wsparcie swoim Klientom w trudnych momentach związanych z problemami małżeńskimi, wychowawczymi, opiekuńczymi, w tym: 

Sprawy małżeńskie:
- rozwód z orzeczeniem o winie
- rozwód bez orzekania o winie 
- separacja
- rozdzielność majątkowa
- podział majątku wspólnego małżonków
- rozliczenie nakładów na majątek wspólny lub osobisty małżonka 

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem:
- ograniczenie władzy rodzicielskiej
       - pozbawienie władzy rodzicielskiej
       - kontakty 
       - zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej
       - ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, uznanie dziecka)
- przysposobienie 
- rozwiązanie przysposobienia 

Obowiązek alimentacyjny:
- alimenty na rzecz dziecka 
- alimenty na rzecz byłego małżonka 
- alimenty od dziadków
- alimenty na rzecz rodziców 
- podwyższenie alimentów
- obniżenie alimentów
- zmiana wyroku rozwodowego w zakresie alimentów 
- ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe między osobami fizycznymi i prawnymi. Obszerność tej dziedziny i przepisów prawnych z nią związanych oraz częste zmiany przepisów często powodują poczucie zagubienia i niepewności swojej sytuacji. Wtedy niezbędne jest wsparcie prawnika od spraw cywilnych. Adwokat Agnieszka Szydlarska jest wieloletnim praktykiem w tej dziedzinie prawa. 

Oferujemy szeroki wachlarz usług w tym zakresie, między innymi: 
- opiniowanie i sporządzanie umów
- udzielanie porad prawnych 
- sporządzanie wezwań do zapłaty, pism procesowych, zażaleń, apelacji 
- reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych, przed sądami pierwszej instancji
oraz w postępowaniach odwoławczych w sprawach:

 • dotyczących nieruchomości:
      - eksmisja
      - zasiedzenie
      - wydanie nieruchomości
      - naruszenie posiadania
      - zniesienie współwłasności 
 • spadkowych:
      - stwierdzenie nabycia spadku
      - zachowek
      - dział spadku
      - uznanie za niegodnego dziedziczenia 
 • o zapłatę:
      - umowy (między innymi: najem, dzierżawa, zlecenie, dzieło, pożyczki)
      - odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania 
 • zadośćuczynienia za wypadek drogowy
 • spory z ubezpieczycielami 
 • prawo medyczne.


Oferujemy też wsparcie i pomoc prawną w sprawach kredytów frankowych, w tym: wstępną analizę umowy kredytowej, negocjacje z bankiem, reprezentację w procesie sądowym. W tym zakresie współpracujemy z wyspecjalizowaną kancelarią z Warszawy. 

Ponadto współpracujemy z geodetą i rzeczoznawcą majątkowym.