O nas

"Praktyka jest najlepszą wykładnią przepisów prawa."

Adwokat Mińsk Mazowiecki Ireneusz Olszak

Ireneusz Olszak

absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Po odbyciu aplikacji i asesury prokuratorskiej do 2013 roku wykonywał zawód prokuratora. Od 2013 roku praktykuje w zawodzie adwokata, wykonując zawód w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej z główną siedzibą w Mińsku Mazowieckim i filią w Otwocku.

Agnieszka Szydlarska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji sądowej i następnie asesury, od 2006 roku wykonywała zawód sędziego, pracując zarówno w Wydziale Karnym, jak i Cywilnym. W Sądzie Rejonowym pełniła też funkcję Przewodniczącej Wydziału Cywilnego, a następnie Prezesa Sądu. Obecnie wykonuje zawód adwokata w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

"Praktyka jest najlepszą wykładnią przepisów prawa."

Adwokat Mińsk Mazowiecki Ireneusz Olszak

Ireneusz Olszak

absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Po odbyciu aplikacji i asesury prokuratorskiej do 2013 roku wykonywał zawód prokuratora. Od 2013 roku praktykuje w zawodzie adwokata, wykonując zawód w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej z główną siedzibą w Mińsku Mazowieckim i filią w Otwocku.

Agnieszka Szydlarska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji sądowej i następnie asesury, od 2006 roku wykonywała zawód sędziego, pracując zarówno w Wydziale Karnym, jak i Cywilnym. W Sądzie Rejonowym pełniła też funkcję Przewodniczącej Wydziału Cywilnego, a następnie Prezesa Sądu. Obecnie wykonuje zawód adwokata w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.